Novinky

Stretnutie zákazníkov 2019 sa uskutočnilo v dňoch 17.9. – 19.9. 2019 v areáli husitského Housovho Mlyna v Tábore. Našim zákazníkom boli predstavené novinky v systémoch ANeT, vrátane nového dochádzkového terminálu TinyTerm. Súčasťou bolo školenie na nové vlastnosti systémov a...
Vážení obchodní priatelia, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2018. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2019 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov....
Vážení zákazníci, GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahradí súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46/ES a súvisiaci zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014. Práva a povi...
V priebehu druhého kvartálu sme úspešne v praxi nasadili zákazkový modul Time Task, ako nadstavbu dochádzkového systému ANeT-Time, a to vrátane vypracovania užívateľských reportov....
Dňa 18.6.2014 sa uskutočnilo tradičné stretnutie užívateľov systémov ANeT. V areáli peniziónu MAXIM sme predstavili inovácie v produktovom portfóliu ANeT. Jednotlivé bloky boli zamerané hlavne na novinky v produktoch ANeT-Time (ANeT-Time 10, ANeT-WebTime 11, ANeT-Guard 10). Po výdatno...
Vážení priatelia, radi by sme Vás informovali, že začiatkom marca 2014 boli v ďalších troch spoločnostiach uvedené do prevádzky prvky prístupového systému ANeT-Guard ovládajúce nové, dodnes nepoužívané typy turniketov. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás nev...
Vážení obchodní priatelia, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2013. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2014 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov....