ANeT_Menu_100x100Stravovacie systémy nahrádzajú všetky dodnes používané spôsoby predaja a výdaja jedál a doplnkového sortimentu, napr. : reštauračný systém, objednávkový systém, kombinovaný systém, kantínový alebo bufetový predaj. Na čo slúži stravovací systém ANeT-Menu ? V systéme ANeT-Menu je možné platby za jedlo a doplnkový sortiment realizovať bezhotovostne na základe personifikácie identifikačným médiom (magnetická karta, bezkontaktná čipová karta a pod.), napríklad odčítaním zo stravovacieho účtu, zrážkou zo mzdy, bankovným prevodom alebo platbou v hotovosti.

splash_anet-menu

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.