ANeT_Menu_100x100Stravovacie systémy nahradzujú všetky doposiaľ užívané spôsoby predaja a výdaja jedál a doplnkového sortimentu, napr.: reštauračný systém, objednávkový systém, kombinovaný systém, kantíny alebo bufetový predaj. K čomu slúži stravovací systém ANeT-Menu? V systéme ANeT-Menu je možné  platby za jedlo a doplnkový sortiment realizovať bezhotovostne na základe personifikácie ľubovoľným identifikačným médiom (magnetická karta, bezkontaktná čipová karta a pod.), napríklad odpočtom zo stravovacieho účtu, zrážkou zo mzdy, bankovým prevodom alebo platbou v hotovosti.

splash_anet-menu


Popis systému ANeT-Menu

Objednávanie jedál

Stravníci môžu pre objednávanie jedál na nasledujúci deň i na viac dní dopredu využívať objednávkový terminál s dotykovou obrazovkou. Je možné nastaviť až sedem rôznych výdajných miest. Rozloženie obrazovky je možné ľahko meniť a rovnako možné je meniť i farebné nastavenie. Objednávky môže stravník meniť alebo rušiť až do nastaveného termínu uzávierky objednávok. K dispozícii je tiež tzv. burza jedál, ktorá umožňuje ponúknuť k odkúpeniu už objednané jedlo iným stravníkom i po uzávierke objednávok.

objednavkovy-tablet-1024x702

Webové rozhranie

Pomocou webového rozhrania môže byť každému stravníkovi umožnené objednávanie jedál zo svojho zariadenia, pomocou webového prehliadača. Súčasťou webového rozhrania je napríklad Burza jedál, Náhľad transakcií, Zobrazenie aktuálneho stavu konta a ďalšie funkcie. Ďalej tu je možnosť objednávania jedál na inej výdajni. Ako administrátor systému môžete generovať jedálne lístky, vykonávať exporty zostáv do rôznych formátov, spravovať prístup užívateľov a ďalšie. Webové rozhranie je možné využívať taktiež na mobilných zariadeniach, nakoľko je web plne responzívny.

Menu_web

Výdaj jedál

Výdaj jedál prebieha s využitím výdajového terminálu, na ktorom je po načítaní ID karty stravníka vypísané, aké jedlo má stravník pripravené k výdaju. Nerezový terminál je riešený tak, aby odbavenie stravníkov bolo maximálne rýchle. Na jednom výdajovom termináli je samozrejme možné vydávať viacero rôznych jedál. Obsluha výdaja spravidla odber jedla potvrdí špeciálnym tlačidlom alebo pedálom. Je možné nastaviť i časové oneskorenie medzi jednotlivými stravníkmi a výdaj už potom nie je potrebné potvrdzovať.

vydej_t

 

Pokiaľ by ste mali záujem dozvedieť sa viac o produkte ANeT-Menu, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na e-mailovej adrese info@anet-trencin.sk, alebo na telefónnom čísle +421 32 6400 939.