PF 2020

Vážení obchodní priatelia,

ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2020 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov.

1912_ANeT_PF2020_V1_SK