ANeT_Guard_100x100Systém kontroly vstupu ANeT-Guard umožňuje spoľahlivé sledovanie, evidenciu a riadenie priechodov osôb prostredníctvom snímačov – terminálov a prístupových mechanizmov (turniket, závora). Pomocou tohto  systému chránite hmotný i nehmotný majetok firmy, získavate prehľad o pohybe pracovníkov po areáli a kontrolujete prístup ku chráneným firemným informáciám.

splash_anet-guard


Popis systému ANeT-Guard

Mapy

Aplikácia ANeT-Guard 12 obsahuje systém interaktívnych máp, ktoré umožňujú aktívnu prácu užívateľa priamo na grafickom mapovom podklade. Je možné tu vytvárať hierarchiu máp, vkladať a rozmiestňovať  grafické prvky zastupujúce pripojené hardwarové komponenty (napr. jednotky UNI-CONTROL, ANeT-APAS, terminály, kamery atď.) Do máp je možné vkladať užívateľské grafické prvky (napr. popisky, informačné ikony atď.) Je možné vykonávať priamu editáciu oprávnení  z prostredia mapy, zobrazovať tu alarmy a pod.

anet-guard-mapy

Prístupové modely

Môžeme definovať neobmedzený počet prístupových modelov (povolenie či zákaz prístupu v závislosti na čase a mieste) s presnosťou na 1 minútu pre skupiny či jednotlivcov. Je možné priradenie modelov prístupu osobám a snímačom. Môžeme definovať prístupové role (väzba medzi terminálmi, zónami a prístupovým modelom).

anet-guard-modely

Zóny

Podobne ako je možné priraďovať osoby do stredísk, je možné vykonať to isté so zariadeniami a združovať ich do tzv. zón. Tieto zóny môžu ušetriť veľa práce pri administratíve – môžete napríklad osobám priraďovať prístupové práva na celú skupinu zariadení v zóne. V praxi je vhodné vytvárať zóny tak, aby zodpovedali svojmu fyzickému umiestneniu, ako napríklad sklad, montážna hala, zváracia hala a pod. Ďalej potom môžeme pracovať priamo so zónami, teda vstup do zóny, opustenie zóny a podobne. Zóny je tiež možné využiť  pre funkciu Antipassbacku (funkcia slúži pri prevencii predávania kariet či iných identifikačných médií medzi zamestnancami).

anet-guard-zony

Pokiaľ by ste mali záujem dozvedieť sa viac o dochádzkovom systéme ANeT-Guard, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na e-mailovej adrese info@anet-trencin.sk, alebo na telefónnom čísle +421 32 6400 939.