ANeT_Guard_100x100Systém kontroly vstupu ANeT-Guard umožňuje spoľahlivé sledovanie, evidenciu a riadenie priechodov osôb prostredníctvom snímačov-terminálov a prístupových mechanizmov (turniket, závora). Pomocou tohoto systému chránite hmotný a nehmotný majetok firmy, získavate prehľad o pohybe pracovníkov po areáli a kontrolujete prístup k chráneným firemným informáciám.

splash_anet-guard

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.