Autor: dak1

Vážení obchodní priatelia, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2020 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov....
Od 1.10.2019 sme na Slovensku zahájili predaj dotykového akustického dochádzkového terminálu ATLAS, ktorý kontinuálne nadväzuje na doteraz predávaný terminál TiTan. Terminál ATLAS spĺňa najmodernejšie kritériá kladené na terminál vrátane možnosti biometrického snímania odtla...
Stretnutie zákazníkov 2019 sa uskutočnilo v dňoch 17.9. – 19.9. 2019 v areáli husitského Housovho Mlyna v Tábore. Našim zákazníkom boli predstavené novinky v systémoch ANeT, vrátane nového dochádzkového terminálu TinyTerm. Súčasťou bolo školenie na nové vlastnosti systémov a...