Vítame Vás na stránke Zákazníckej podpory spoločnosti ANeT. Nájdete tu všetko, čo Vám uľahčí využívanie našich služieb a komunikáciu s nami.

Pre zlepšenie užívateľského komfortu a rozšírenie poskytovaných služieb ponúkame všetkým naším zákazníkom uzavretie tzv. servisnej zmluvy, ktorá Vám zabezpečí celoročnú podporu našich softwarových a hardwarových produktov.

Zákaznícka podpora:

  • je súčasťou komplexných služieb poskytovaných firmou ANeT
  • moderná metodika riešenia chýb
  • stály tím špecialistov zákazníckej podpory
  • efektívne nástroje pre poskytovanie zákazníckej podpory – Team Viewer
  • komplexná starostlivosť o celý systém alebo o vybrané komponenty
  • pomoc pri používaní aplikácií SW
  • snaha poskytovať profesionálnu a kvalitnú starostlivosť všetkým zákazníkom
  • dlhodobý cieľ dosiahnutia spokojnosti používateľov systémov ANeT

support1Support. Naši pracovníci sú schopní riešiť so zákazníkmi ich požiadavky pomocou vzdialeného pripojenia. Toto pripojenie je pohodlné a bezpečné. Všetky systémy ANeT sú chránené licenčným číslom, ktoré zákazník dostane po inštalácii systému. Pre zlepšenie systému sú pravidelne vydávané release, o ktorých môžu byť zákazníci informovaní.

Linka zákazníckej podpory je v prevádzke každý pracovný deň od 8.00 do 17.00 hodiny. Odborný konzultant zaznamená požiadavku, a pokiaľ to povaha dopytu umožňuje, ponúkne okamžité riešenie. V prípade závažnejšieho problému sa dohodne termín odpovede a postup, akým sa bude celý problém riešiť (napr. export problémov).

Kontakty na zákaznícku podporu:

Telefón: +421 32 6400 939, Fax: +421 32 6401 361

Mobil1: +421 907 702 575, Mobil2: +421 915 819 882

E-mail: servis@anet-trencin.sk