general-data-protection

Vážení zákazníci, GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahradí súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46/ES a súvisiaci zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014. Práva a povinnosti v súčasnom zákone o ochrane osobných údajov budú nahradené právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecného nariadenia.

V súvislosti s GDPR pripravuje firma ANeT Slovakia s.r.o. súbor nástrojov s názvom ANeT GDPR-Ready. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte svojho obchodného zástupcu.