Certifikácia systému riadenia akosti podľa normy ISO 9001

 

Firme ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. bol udelený certifikát firmou ITI-TÜV – CERTIFIKAČNÝ ORGÁN. Tento certifikát osvedčuje, že organizácia zaviedla a používa systém riadenia akosti, ktorý odpovedá ČSN EN ISO 9001:2001 pre nasledujúce obory činností:

Vývoj, výroba, predaj, inštalácia a servis identifikačných systémov.

 

Certifikát NBÚ

Certifikát, ktorý potvrdzuje overenie a schválenie spôsobilosti  technických prostriedkov hardwarového radu ANeT-UNI pre použitie k ochrane utajovaných skutočností 2-4. Hodnotenie sa vykonáva na základe bezpečnostnej politiky informačného systému, sady testov bezpečnosti informačného systému, bezpečnostné prevádzkové dokumentácie informačného systému a popisu bezpečnosti vývojového prostredia.