Prepojenie ANeT-Time s DKS

V rámci expanzie systému sa nám podarilo dokončiť významné prepojenie dochádzkového systému ANeT-Time so systémom DKS, čo umožní väčší rozsah sledovania dovoleniek a prerušení v práci.