Nová aplikácia pokladne

V spoločnosti ANeT Slovakia s.r.o. sme nasadili do produkčného prostredia novú aplikáciu pokladne a stravovacieho systému s použitím technologicky moderných touchscreenových terminálov.