Stretnutie zákazníkov 2019

Stretnutie zákazníkov 2019 sa uskutočnilo v dňoch 17.9. – 19.9. 2019 v areáli husitského Housovho Mlyna v Tábore. Našim zákazníkom boli predstavené novinky v systémoch ANeT, vrátane nového dochádzkového terminálu TinyTerm. Súčasťou bolo školenie na nové vlastnosti systémov a zoznámenie sa s novými produktmi, ktoré budú k dispozícii v blízkej dobe.

Ďakujeme všetkým účastníkom za priazeň a milé úsmevy a budeme sa na Vás tešiť na budúci rok !