ANeT_Plan_100x100Efektívne plánovanie ľudských zdrojov je kľúčová stratégia v každej stredne veľkej a veľkej organizácii. Prečo plánovať ľudské zdroje ? Správne naplánované zdroje zachovajú správnu nákladovosť pri stabilnej kvalite služieb pre koncového zákazníka. Aplikácia ANeT-Plan je určená pre efektívne plánovanie zmien, absencií a pohotovostí medzi pracovníkmi organizačného strediska. Zatiaľ čo dochádzkový systém ANeT-Time umožňuje užívateľom spracovávať údaje získané z dochádzkových terminálov, systém ANeT-Plan je nástroj na plánovanie ľudských zdrojov a dochádzky. Obidva systémy sú navzájom prepojené. Akákoľvek zmena v ANeT-Plan sa tak prejaví v aplikácii ANeT-Time a naopak.

splash_anet-plan

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.