ANeT_Plan_100x100Produktová línia plánovacího systému ANeT-Plan pomáha klientom v úlohe „Prevod plánovaných výsledkov (obrat, výkon a podobne) na obsadenie pracovníkov na konkrétne zmeny“. Plánovanie zmien je možné vykonávať manuálne i automaticky (pomocou produktu ANeT-PlanPlus-Auto) s ohľadom na požadovanú obsadenosť jednotlivých pozícií (napr. podľa príslušnej odbornosti) na zmene. Po dokončení plánu zmien je možné plán zaslať jednotlivým zamestnancom k zoznámeniu. Aby sme zamedzili porušeniu legislatívy, sú Vaše aktivity pri plánovaní zmien automaticky kontrolované, či je všetko v úplnom súlade so Zákonníkom práce. Hlavný predstaviteľ tejto produktovej línie, produkt ANeT-PlanPlus je plne integrovaný do prostredia dochádzkovej aplikácie ANeT-WebTime.


Popis produktu ANeT-PlanPlus

Mesačný plán

Najdôležitejšia časť aplikácie. Je to modul, v ktorom je na jednom mieste možné osobám v stredisku plánovať zmeny, pohotovosti, absencie či nedostupnosti. Vykonávať kontrolu naplnenia fondu pracovnej doby, dodržiavania Zákonníka práce a po novom taktiež kontrolovať stavy zoznámenia sa jednotlivých zamestnancov s plánom zmien, či evidovať a spravovať ich požiadavky na zmenu v pláne zmien. Zároveň je možné sledovať skutočnosť. Bežný užívateľ – plánovač – pracuje práve v tomto module. Každý pracovník má vyhradené konfigurovateľne až 6 riadkov, môže mať teda súčasne naplánovanú zmenu, absenciu, pohotovosť, neprítomnosť a je možné monitorovať skutočnosť. Veľmi jednoducho prepíname medzi mesačným, týždenným, trojdenným, či denným zobrazovaním. Zároveň máme pri plánovaní v tomto module k dispozícii všetky dôležité informácie z dochádzkového systému, ako fond, saldo, zostatok dovolenky a podobne. Tieto výpočty sa automaticky synchronizujú s naplánovanými zmenami.

mesicni

Masky zmien

V okne je zobrazená tzv. denná maska. Vždy je dodržaná synchronizácia zmien dennej masky a plánovaných zmien, teda každej obsadenej dennej maske zodpovedá naplánovaná zmena. Každá zmena dennej masky je priradená ku kategórii, má stanovený hodinový začiatok a koniec a tiež má stav – obsadená, neobsadená. Obsadené masky majú zelené zafarbenie a je pri nich zobrazené meno zamestnanca, ktorý nám túto masku pokrýva.

masky

Automatické plánovanie

Ďalší produkt produktového radu ANeT-Plan, produkt ANeT-PlanPlus-Auto umožňuje komplexné plánovanie smien umožňuje komplexné plánovanie zmien, absencií, pohotovostí a nedostupností v organizačnom stredisku. Úlohou automatického plánovania je prideliť všetky zmeny z dennej masky pracovníkom tak, aby boli dodržané podmienky nastavené v stratégii plánovania. Automat berie do úvahy tiež naplánované nedostupnosti. Pomocou funkcie fixácia zmien môžete zafixovať práve tie zmeny, ktoré majú zostať nezmenené. Automat môžete opakovane spúšťať, prezerať si jeho výsledky a nastavovať definované stratégie a plánovacie obdobie, na ktoré chcete automatické plánovanie aplikovať. Stratégie, teda podmienky pre plánovanie, môžete veľmi široko definovať a stanovovať priority, ako má automat k jednotlivým podmienkam prihliadať. Modul Automatické plánovanie je vzhľadom k rozsahu a komplexnosti riešení u klienta nasadzovaný vždy formou projektu.

AUTOMAT

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o plánovacom systéme ANeT-Plan, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na e-mailovej adrese info@anet-trencin.sk, alebo na telefónnom čísle +421 32 6400 939.