Autor: kall

Vážení zákazníci, GDPR začne v celej EÚ platiť jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahradí súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46/ES a súvisiaci zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014. Práva a povi...
Dňa 18.6.2014 sa uskutočnilo tradičné stretnutie užívateľov systémov ANeT. V areáli peniziónu MAXIM sme predstavili inovácie v produktovom portfóliu ANeT. Jednotlivé bloky boli zamerané hlavne na novinky v produktoch ANeT-Time (ANeT-Time 10, ANeT-WebTime 11, ANeT-Guard 10). Po výdatno...
Vážení priatelia, radi by sme Vás informovali, že začiatkom marca 2014 boli v ďalších troch spoločnostiach uvedené do prevádzky prvky prístupového systému ANeT-Guard ovládajúce nové, dodnes nepoužívané typy turniketov. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás nev...
Vážení obchodní priatelia, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2013. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2014 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov....
Vážení zákazníci, dňa 21.5.2013 sa uskutočnil na golfovom ihrisku Austerlitz golf rezort v Slavkově u Brna jubilejný 10. ročník golfového turnaja ANeT Golf Cup 2013, ktorý tradične usporiadala spoločnosť ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. Brno. Turnaj bol určený pre aktívnyc...