ANeT podporuje výcvik budúcich vodiacich psov pre nevidomých

Firma ANeT už niekoľko rokov finančne podporuje činnosť Školy pre výcvik vodiacich psov. Táto organizácia sa zameriava na výcvik psov pre nevidomých a slabozrakých. Po absolvovaní špeciálneho výcviku odchádzajú vodiace psy pod správu občianskeho združenia VODICÍ PES, O. S. Tu sú psi už v aktívnej službe a pomáhajú nevidomým začleniť sa do bežného života. Vodiace psy sú pre nich možnosťou ako uplatňovať svoju samostatnosť a nezávislosť na okolí.

gandalf1

V súčasnosti ANeT prispieva na výcvik šteňaťa labradorského retrievera. Volá sa Gandalf a zatiaľ je v tzv. „predvýchove“ u dobrovoľníkov, ktorí šteňa učia základné povely. Odtiaľ Gandalf pravidelne dochádza do Školy pre výcvik vodiacich psov, kde už je výcvik účelovo zameraný na potreby nevidomých. Výcvik trvá 6 až 8 mesiacov, záleží na tom, ako je pes učenlivý. Gandalf je zatiaľ hravé šteňa, ale čoskoro začne pomáhať tým, ktorí to potrebujú.  Gandalf rastie a pripravuje sa na svoje povolanie.

gandalf2

Gandalf nedávno zmenil majiteľa a zvyká si na novú rodinu. Koncom novembra začne pravidelne chodiť do školy pre vodiace psy, kde sa naučí zvládať cviky a prechádzať praktickými skúsenosťami vedenia človeka v rôznom prostredí.

gandalf3