Novinky

V marci 2008 sa podarilo v praxi úspešne prepojiť systémy ANeT s parkovacími systémami, čím sa našla ďalšia platforma uplatnení identifikačných systémov vyrábaných našou spoločnosťou....
Dňa 31.5.2006 bol doladený a odskúšaný komunikačný modul ANeT-Olymp, ktorý umožní export dát z dochádzkového systému ANeT-Time do mzdového systému OLYMP od spoločnosti KROS. Predmetný modul umožní komfortné spracovanie dát priamo v mzdovom systéme. Podmienkou je upgrade dochá...