Novinky

Dňa 6.3.2009 prebehlo v Prahe školenie autorizovaných partnerov. Školenie bolo určené pre partnerov z oblasti Praha a okolie. Bolo zamerané na projekciu a montáž systémov ANeT....
Dňa 5.3.2009 sa firma ANeT zúčastnila konferencie IS 4 INDUSTRY FORUM 2009. Na konferencii firma predviedla novinky v oblasti dochádzkových a prístupových systémov. Hlavným bodom programu bol dochádzkový systém ANeT-Time verzia 10....
Stretnutie potenciálnych obchodných partnerov z výrobných a aj terciárnych sfér prebehlo v Trenčíne 17.5.2008. Tieto stretnutia budú uskutočňované aj v budúcnosti a ďalších záujemcov o identifikačné systémy ANeT veľmi radi uvítame....
V marci 2008 sa podarilo v praxi úspešne prepojiť systémy ANeT s parkovacími systémami, čím sa našla ďalšia platforma uplatnení identifikačných systémov vyrábaných našou spoločnosťou....
V marci 2008 sa podarilo v praxi úspešne prepojiť systémy ANeT s parkovacími systémami, čím sa našla ďalšia platforma uplatnení identifikačných systémov vyrábaných našou spoločnosťou....
Dňa 31.5.2006 bol doladený a odskúšaný komunikačný modul ANeT-Olymp, ktorý umožní export dát z dochádzkového systému ANeT-Time do mzdového systému OLYMP od spoločnosti KROS. Predmetný modul umožní komfortné spracovanie dát priamo v mzdovom systéme. Podmienkou je upgrade dochá...