Dochádzkový terminál ATLAS

Od 1.10.2019 sme na Slovensku zahájili predaj dotykového akustického dochádzkového terminálu ATLAS, ktorý kontinuálne nadväzuje na doteraz predávaný terminál TiTan. Terminál ATLAS spĺňa najmodernejšie kritériá kladené na terminál vrátane možnosti biometrického snímania odtlačku prsta.

ATLAS Layout