Životný cyklus produktového radu ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime12

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime12 prešiel v decembri 2022 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime12
Ukončenie rozvoja produktu 07/2022
Ukončenie predaja 10/2022
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2025
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2026
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2026

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Time 11

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Time 11 prešiel v decembri 2017 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Time 11
Ukončenie rozvoja produktu 07/2016
Ukončenie predaja 12/2017
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2020
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2021
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2021

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Web Time 11

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Web Time 11 prešiel v decembri 2017 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Web Time 11
Ukončenie rozvoja produktu 07/2016
Ukončenie predaja 12/2017
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2020
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2021
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2021

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Guard 10

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Guard 10 prešiel v januári 2015 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Guard 10
Ukončenie rozvoja produktu 10/2014
Ukončenie predaja 01/2015
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2017
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2018
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2018

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Time 10

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Time 10  prešiel v januári 2015 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Time 10
Ukončenie rozvoja produktu 10/2014
Ukončenie predaja 01/2015
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2017
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2018
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2018

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Web Time 10

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktu ANeT-Web Time 10  prešiel v januári 2015 do fázy “Ukončenie predaja”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus ANeT-Web Time 10
Ukončenie rozvoja produktu 10/2014
Ukončenie predaja 01/2015
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 12/2015
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2016
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 12/2016

 

Životný cyklus produktového radu ANeT-Guard 9

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktového radu ANeT-Guard 9, teda ANeT-Guard 9.0, ANeT-Guard 9.5  prešiel v júni 2015 do fázy “Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb”. Bližšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus Rad produktov ANeT-Guard 9
Ukončenie rozvoja produktu 06/2013
Ukončenie predaja 12/2013
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 06/2014
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 06/2015
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 06/2016

 

Životný cyklus produktovej rady ANeT 8

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že životný cyklus produktovej rady ANeT 8, teda ANeT-Time 8, ANeT-Guard 8 a všetkých modulov s nimi súvisiacich prešiel do fázy “Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií”. Ďalšie informácie sú v nasledujúcej tabuľke.

Životný cyklus Rad produktov ANeT 8
Ukončenie rozvoja produktu 06/2008
Ukončenie predaja 12/2008
Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických) 06/2012
Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb 12/2012
Ukončenie konzultačnej podpory aplikácií 06/2014

 

Definície termínov uvedených v tabuľke životného cyklu produktov:

 

Ukončenie rozvoja produktu

Po tomto termíne nebudú do produktu pridávané nové rozširujúce vlastnosti, sú zahrnuté iba úpravy vydané legislatívnymi zmenami.

Ukončenie predaja

Po tomto termíne už nie je možné uvedený produkt zakúpiť cez obchodné oddelenie firmy ANeT, ani cez sieť autorizovaných predajcov.

Ukončenie podpory na úrovni opráv chýb (okrem kritických)

Po tomto termíne už nie sú opravované chyby, ktoré nemajú kritický vplyv na použitie aplikácie a neohrozujú proces spracovania dochádzky. Sú vykonávané iba opravy kritických chýb.

Ukončenie podpory na úrovni opráv kritických chýb

Po tomto termíne už nie sú opravované žiadne chyby, ktoré sa v aplikácii vyskytnú.

Ukončenie konzultačnej podpory aplikácie

Po tomto termíne už nie je dostupná podpora uvedenej aplikácie na úrovni konzultácií a nastavenia.