Naše systémy sa stále vyvíjajú

Identifikačné systémy našej spoločnosti sa neustále vyvíjajú. Podnetom pre ďalší vývoj sú nové trendy v odvetví a požiadavky a priania našich zákazníkov a partnerov.

  1. V prípade, že máte záujem si na základe odporúčania pracovníkov našej Zákazníckej podpory stiahnuť nové moduly, kontaktujte najprv naše obchodné oddelenie, kde Vám bude pridelené prihlasovacie meno a heslo, ak je to súčasťou Vášho typu servisu.
  2. Ak máte prihlasovacie meno a heslo tak si podľa používanej verzie produktu stiahnite nové moduly.

Tip

  • Aktuálne moduly je možné stiahnuť taktiež FTP protokolom (napr. pomocou CuteFTP, WS_FTP alebo ftp klienta obsiahnutého v Total Commanderu).
  • Názov serveru pre ftp prenos je ftp.anet-brno.cz.
  • Prihlasovacie meno a heslo získate rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade.