Rok 2021

Release name Ukončení příjmu chyb Datum release
ANeT R234 – Release verzie 7. 1. 2021 25. 1. 2021
ANeT R235 – Release verzie 8. 2. 2021 23. 2. 2021
ANeT R236 – Release verzie 8. 3. 2021 25. 3. 2021
ANeT R237 – Release verzie 7. 4. 2021 26. 4. 2021
ANeT R238 – Release verzie 10. 5. 2021 25. 5. 2021
ANeT R239 – Štandardná verzia 7. 6. 2021 24. 6. 2021
ANeT R240 – Release verzie 7. 7. 2021 26. 7. 2021
ANeT R241 – Release verzie 9. 8. 2021 25. 8. 2021
ANeT R242 – Release verzie 7. 9. 2021 24. 9. 2021
ANeT R243 – Release verzie 7. 10. 2021 25. 10. 2021
ANeT R244 – Release verzie 8. 11. 2021 25. 11. 2021
ANeT R245 – Štandardná verzia 7. 12. 2021 21. 12. 2021

Štandardná verzia ANeT Sxxx

Štandardná verzia je nemenná: a to až do novej štandardnej verzie. Akákoľvek zmena je neprípustná, a to vrátane opráv bežných chýb. Jediná oprava, ktorá je možná je superkritická chyba. Potom je vydaný hotfix štandardnej verzie. Superkritická chyba: je kritická chyba, ktorá znemožňuje používanie programu a zároveň zasahuje viac ako jedného zákazníka. Bežné kritické chyby budú opravované do Release verzie ako štandardný hotfix.

Release verzie ANeT Rxxx

Release verzia je vydávaná v režime mesačných verzií. Výnimkou je mesiac, v ktorom dochádza k vyhotoveniu Release verzie na verziu Štandardnú. V tomto mesiaci nie sú pridávané žiadne nové vlastnosti. Je urobená iba oprava chýb, a to tých, ktoré sú zadané pred okamihom termínu ukončenia príjmu chýb. Chyby, ktoré sa netýkajú produktov zahrnutých do Štandardnej verzie sa opravujú podľa plánu Release.
Štandardná a Release verzia sú viazané licenčným číslom zákazníka. Zákazník na požiadanie môže byť zaradený do aktualizačného kanálu Release verzie. Aktualizačný kanál Release verzie je platný do najbližšej Štandardnej verzie.

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.