Rok 2022

Release name Ukončení příjmu chyb Datum release
ANeT R246 – Release verzie 7. 1. 2022 25. 1. 2022
ANeT R247 – Release verzie 7. 2. 2022 23. 2. 2022
ANeT R248 – Release verzie 7. 3. 2022 24. 3. 2022
ANeT R249 – Release verzie 7. 4. 2022 25. 4. 2022
ANeT R250 – Release verzie 6. 5. 2022 25. 5. 2022
ANeT R251 – Štandardná verzia 7. 6. 2022 24. 6. 2022
ANeT R252 – Release verzie 7. 7. 2022 25. 7. 2022
ANeT R253 – Release verzie 8. 8. 2022 25. 8. 2022
ANeT R254 – Release verzie 7. 9. 2022 23. 9. 2022
ANeT R255 – Release verzie 7. 10. 2022 25. 10. 2022
ANeT R256 – Release verzie 7. 11. 2022 24. 11. 2022
ANeT R257 – Štandardná verzia 6. 12. 2022 21. 12. 2022

Štandardná verzia ANeT Sxxx

Štandardná verzia je nemenná: a to až do novej štandardnej verzie. Akákoľvek zmena je neprípustná, a to vrátane opráv bežných chýb. Jediná oprava, ktorá je možná je superkritická chyba. Potom je vydaný hotfix štandardnej verzie. Superkritická chyba: je kritická chyba, ktorá znemožňuje používanie programu a zároveň zasahuje viac ako jedného zákazníka. Bežné kritické chyby budú opravované do Release verzie ako štandardný hotfix.

Release verzie ANeT Rxxx

Release verzia je vydávaná v režime mesačných verzií. Výnimkou je mesiac, v ktorom dochádza k vyhotoveniu Release verzie na verziu Štandardnú. V tomto mesiaci nie sú pridávané žiadne nové vlastnosti. Je urobená iba oprava chýb, a to tých, ktoré sú zadané pred okamihom termínu ukončenia príjmu chýb. Chyby, ktoré sa netýkajú produktov zahrnutých do Štandardnej verzie sa opravujú podľa plánu Release.
Štandardná a Release verzia sú viazané licenčným číslom zákazníka. Zákazník na požiadanie môže byť zaradený do aktualizačného kanálu Release verzie. Aktualizačný kanál Release verzie je platný do najbližšej Štandardnej verzie.