Rok 2023

Release name Ukončenie príjmu chýb Datum release
ANeT R258 – Release 9. 1. 2023 25. 1. 2023
ANeT R259 – Release 7. 2. 2023 23. 2. 2023
ANeT R260 – Release 7. 3. 2023 24. 3. 2023
ANeT R261 – Release 10. 4. 2023 25. 4. 2023
ANeT R262 – Release 8. 5. 2023 25. 5. 2023
ANeT R263 – Standard 7. 6. 2023 26. 6. 2023
ANeT R264 – Release 10. 7. 2023 25. 7. 2023
ANeT R265 – Release 7. 8. 2023 25. 8. 2023
ANeT R266 – Release 7. 9. 2023 25. 9. 2023
ANeT R267 – Release 9. 10. 2023 25. 10. 2023
ANeT R268 – Release 7. 11. 2023 24. 11. 2023
ANeT R269 – Standard 7. 12. 2023 20. 12. 2023

Štandardná verzia ANeT Sxxx

Štandardná verzia je nemenná: a to až do novej štandardnej verzie. Akákoľvek zmena je neprípustná, a to vrátane opráv bežných chýb. Jediná oprava, ktorá je možná je superkritická chyba. Potom je vydaný hotfix štandardnej verzie. Superkritická chyba: je kritická chyba, ktorá znemožňuje používanie programu a zároveň zasahuje viac ako jedného zákazníka. Bežné kritické chyby budú opravované do Release verzie ako štandardný hotfix.

Release verzie ANeT Rxxx

Release verzia je vydávaná v režime mesačných verzií. Výnimkou je mesiac, v ktorom dochádza k vyhotoveniu Release verzie na verziu Štandardnú. V tomto mesiaci nie sú pridávané žiadne nové vlastnosti. Je urobená iba oprava chýb, a to tých, ktoré sú zadané pred okamihom termínu ukončenia príjmu chýb. Chyby, ktoré sa netýkajú produktov zahrnutých do Štandardnej verzie sa opravujú podľa plánu Release.
Štandardná a Release verzia sú viazané licenčným číslom zákazníka. Zákazník na požiadanie môže byť zaradený do aktualizačného kanálu Release verzie. Aktualizačný kanál Release verzie je platný do najbližšej Štandardnej verzie.