Rok 2019

Release name Ukončenie príjmu chýb Dátum release
ANeT R210 – Release verzia 7.1.2019 25.1.2019
ANeT R211 – Release verzia 7.2.2019 25.2.2019
ANeT R212 – Release verzia 7.3.2019 26.3.2019
ANeT R213 – Release verzia 8.4.2019 25.4.2019
ANeT R214 – Release verzia 7.5.2019 27.5.2019
ANeT R215 – Štandardná verzia 10.6.2019 25.6.2019
ANeT R216 – Release verzia 8.7.2019 25.7.2019
ANeT R217 – Release verzia 7.8.2019 26.8.2019
ANeT R218 – Release verzia 9.9.2019 24.9.2019
ANeT R219 – Release verzia 7.10.2019 25.10.2019
ANeT R220 – Release verzia 7.11.2019 25.11.2019
ANeT R221 – Štandardná verzia 9.12.2019 19.12.2019

Štandardná verzia ANeT Sxxx

Štandardná verzia je nemenná: a to až do novej štandardnej verzie. Akákoľvek zmena je neprípustná, a to vrátane opráv bežných chýb. Jediná oprava, ktorá je možná je superkritická chyba. Potom je vydaný hotfix štandardnej verzie. Superkritická chyba: je kritická chyba, ktorá znemožňuje používanie programu a zároveň zasahuje viac ako jedného zákazníka. Bežné kritické chyby budú opravované do Release verzie ako štandardný hotfix.

Release verzie ANeT Rxxx

Release verzia je vydávaná v režime mesačných verzií. Výnimkou je mesiac, v ktorom dochádza k vyhotoveniu Release verzie na verziu Štandardnú. V tomto mesiaci nie sú pridávané žiadne nové vlastnosti. Je urobená iba oprava chýb, a to tých, ktoré sú zadané pred okamihom termínu ukončenia príjmu chýb. Chyby, ktoré sa netýkajú produktov zahrnutých do Štandardnej verzie sa opravujú podľa plánu Release.
Štandardná a Release verzia sú viazané licenčným číslom zákazníka. Zákazník na požiadanie môže byť zaradený do aktualizačného kanálu Release verzie. Aktualizačný kanál Release verzie je platný do najbližšej Štandardnej verzie.

© 2019 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.