Rok 2024

Release name Ukončenie príjmu chýb Datum release
ANeT R270 – Release 8. 1. 2024 25. 1. 2024
ANeT R271 – Release 7. 2. 2024 23. 2. 2024
ANeT R272 – Release 7. 3. 2024 25. 3. 2024
ANeT R273 – Release 8. 4. 2024 25. 4. 2024
ANeT R274 – Release 7. 5. 2024 24. 5. 2024
ANeT R275 – Standard 10. 6. 2024 25. 6. 2024
ANeT R276 – Release 8. 7. 2024 25. 7. 2024
ANeT R277 – Release 7. 8. 2024 26. 8. 2024
ANeT R278 – Release 9. 9. 2024 25. 9. 2024
ANeT R279 – Release 7. 10. 2024 25. 10. 2024
ANeT R280 – Release 7. 11. 2024 25. 11. 2024
ANeT R281 – Standard 9. 12. 2024 19. 12. 2024

Štandardná verzia ANeT Sxxx

Štandardná verzia je nemenná: a to až do novej štandardnej verzie. Akákoľvek zmena je neprípustná, a to vrátane opráv bežných chýb. Jediná oprava, ktorá je možná je superkritická chyba. Potom je vydaný hotfix štandardnej verzie. Superkritická chyba: je kritická chyba, ktorá znemožňuje používanie programu a zároveň zasahuje viac ako jedného zákazníka. Bežné kritické chyby budú opravované do Release verzie ako štandardný hotfix.

Release verzie ANeT Rxxx

Release verzia je vydávaná v režime mesačných verzií. Výnimkou je mesiac, v ktorom dochádza k vyhotoveniu Release verzie na verziu Štandardnú. V tomto mesiaci nie sú pridávané žiadne nové vlastnosti. Je urobená iba oprava chýb, a to tých, ktoré sú zadané pred okamihom termínu ukončenia príjmu chýb. Chyby, ktoré sa netýkajú produktov zahrnutých do Štandardnej verzie sa opravujú podľa plánu Release.
Štandardná a Release verzia sú viazané licenčným číslom zákazníka. Zákazník na požiadanie môže byť zaradený do aktualizačného kanálu Release verzie. Aktualizačný kanál Release verzie je platný do najbližšej Štandardnej verzie.