PF 2024

Vážení obchodní priatelia,

ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2023. Prajeme Vám krásne a pohodové Vianočné sviatky a do nového roku 2024 prajeme veľa šťastia, zdravia a osobných i pracovných úspechov.

2412_ANeT_PF2024_v3_SK