ANeT súčasťou skupiny Asseco Solutions

S radosťou si dovoľujeme oznámiť, že sa spoločnosť ANeT-Advanced Network Technology od 1. decembra 2022 stala súčasťou skupiny Asseco Solutions.

Spoločnosť Asseco Solutions, a.s. je najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom trhu a v roku 2020 oslávila 30 rokov od svojho vzniku. Softwarové riešenia z ich produkcie sú distribuované aj na ďalších trhoch v rámci strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizáciu všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach ich pôsobenia. Produktové portfólio siah od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov, zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, cez produkty pre oblasť verejnej správy, až po produkty pokrývajúce špecializované potreby firiem, ako je napríklad televízna produkcia. Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2015 a je členom nadnárodnej skupiny Asseco Group.

Asseco Group bola založená v roku 2004, dnes má zastúpenie v 60 krajinách sveta a je šiestou najväčšou softwarovou spoločnosťou v Európe. Asseco Group je prítomná všade, kde technológie a biznis ovplyvňujú každodenný život. Je federáciou spoločností, ktoré operujú po celom svete.

Ďalšie informácie nájdete napríklad tu.

 

ANeT-ASOL