Uvedenie prístupového systému ANeT-Guard 10 do predaja

Vážení obchodní priatelia,

news-agdovoľujeme si Vás informovať, že prístupový systém ANeT-Guard 10 je uvedený do  predaja. Obsahuje mnoho nových vlastností, ako napríklad:

 
* Vylepšená ergonómia užívateľského rozhrania v rade ANeT 10.
* Vyššie performance – paralelné procesy pri komunikácii s koncovými zariadeniami.
* Súhrnné a aj previazané detailné informácie o prístupových místach a stavoch zariadení.
* Automatizácia operácií. Automatické doplnenie chýbajúcich parametrov, nastavenie vstupných hodnôt podľa predpisu, párovanie záznamov pri dochádzkových termináloch atď.
* Vylepšená práca s mapami a prístupovými miestami. Niektoré operácie je možné robiť pre objekty, alebo pre celé mapy. Nastavenie viditeľnosti objektov (napr. iba objekty v alarme).
* Globálny alarm s výpisom v plávajúcej nápovede.
* Možnosť používania preddefinovaných šablón pri kamerách.

S produktom ANeT-Guard 10 Vás radi zoznámime. Ak máte záujem o podrobnějšie informácie, neváhejte prosím, kontaktovať obchodné oddelenie.

news-guard