NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI OD 1. 1. 2022

POZOR! Dovolujeme si Vás informovat o změně adresy sídla a provozovny společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., která se počínaje dnem 1. 1. 2022 bude nacházet na adrese:

Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 BRNO

Na této adrese budou dislokovány všechny organizační části společnosti, půjde tedy zároveň o adresu korespondenční, dodací, fakturační, reklamační etc. Ostatní kontaktní informace na firmu ANeT a její pracovníky (telefonní čísla, mobilní čísla, mailové adresy apod.) zůstávají beze změny.

Stěhování na nové působiště si bohužel vyžádá omezení našich služeb, za což se všem našim zákazníkům velice omlouváme. Konkrétně v rámci stěhování naší IT infrastruktury budou v termínu od  pátku 17. 12. 2021 17:00 do pondělka 20. 12. 2021 9:00 nedostupné firemní maily a web společnosti, což, bohužel, omezí především rozsah naší zákaznické podpory v uvedeném čase. Mobilní telefonické kontakty na naše pracovníky (tj. všechna čísla nezačínající pětkou) však zůstanou funkční. Věříme, že přes tato čísla i v uvedeném čase zvládneme úspěšně vyřešit i případné potenciální incidenty zákazníků.

Děkujeme za pochopení a trpělivost!

malware warning-2