ANeT_Plan_100x100Produktová linie plánovacího systému ANeT-Plan pomáhá klientům v úloze „Převod plánovaných výsledků (obrat, výkon a podobně) na osazení pracovníků na konkrétní směny“. Plánování směn je možno provádět manuálně i automaticky (pomocí produktu ANeT-PlanPlus-Auto) s ohledem na požadovanou obsazenost jednotlivých pozic (např. dle příslušné odbornosti) na směně. Po dokončení plánu směn lze plán zaslat jednotlivým zaměstnancům k seznámení. Abychom zamezili porušení legislativy, jsou Vaše aktivity při plánování směn automaticky kontrolovány, zdali je vše plně v souladu se Zákoníkem práce. Hlavní představitel této produktové linie, produkt ANeT-PlanPlus je plně integrován do prostředí docházkové aplikace ANeT-WebTime.


Popis produktu ANeT-PlanPlus

Měsíční plán

Nejdůležitější část aplikace. Je to modul, ve kterém je na jednom místě možné osobám ve středisku plánovat směny, pohotovosti, absence či nedostupnosti. Provádět kontrolu naplnění fondu pracovní doby, dodržování zákoníku práce a nově také kontrolovat stavy seznámení se jednotlivých zaměstnanců s plánem směn, či evidovat a spravovat jejich požadavky na změnu v plánu směn. Zároveň je možno sledovat skutečnost. Běžný uživatel – plánovač – pracuje právě v tomto modulu. Každý pracovník má vyhrazeno konfigurovatelně až 6 řádků, může mít tedy současně naplánovanou směnu, absenci, pohotovost, nepřítomnost a je možno monitorovat skutečnost. Velmi jednoduše přepínáme mezi měsíčním, týdenním, třídenním, či denním zobrazováním. Zároveň máme při plánování v tomto modulu k dispozici všechny důležité informace z docházkového systému, jako fond, saldo, zůstatek dovolené a podobně. Tyto výpočty se automaticky synchronizují s naplánovanými směnami.

mesicni

Masky směn

V okně je zobrazena tzv. denní maska. Vždy je dodržena synchronizace směn denní masky a plánovaných směn, tedy každé obsazené denní masce odpovídá naplánovaná směna. Každá směna denní masky je přiřazena ke kategorii, má stanoven hodinový počátek a konec a také má stav – obsazena, neobsazena. Obsazené masky mají zelené zbarvení a je k nim zobrazeno jméno zaměstnance, který nám tuhle masku pokrývá.

masky

Automatické plánování

Další produkt produktové řady ANeT-Plan, produkt ANeT-PlanPlus-Auto umožňuje komplexní plánování směn, absencí, pohotovostí a nedostupností v organizačním středisku. Úkolem automatického plánování je přidělit všechny směny z denní masky pracovníkům tak, aby byly dodrženy podmínky nastavené ve strategii plánování. Automat bere v potaz také naplánované nedostupnosti. Pomocí funkce fixace směn můžete zafixovat právě ty směny, které mají zůstat nezměněny. Automat můžete opakovaně spouštět, prohlížet si jeho výsledky a nastavovat definované strategie a plánovací období, na které chcete automatické plánování aplikovat. Strategie, tedy podmínky pro plánování můžete velice široce definovat a stanovovat priority, jak má automat k jednotlivým podmínkám přihlížet. Modul Automatické plánování je vzhledem k rozsahu a komplexnosti řešení u klienta nasazován vždy formou projektu.

AUTOMAT

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o produktu ANeT-Plan, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mailové adrese obchod@anet.eu, nebo na telefonním čísle +420 513 035 537.