ANeT_Plan_100x100Efektivní plánování lidských zdrojů je klíčový úkol v každé střední a velké organizaci. Proč plánovat lidské zdroje? Správně naplánované zdroje zachovají správnou nákladovost při nesnížené kvalitě služeb pro koncového zákazníka. Aplikace ANeT-Plan je určena k efektivnímu plánování směn, absencí a pohotovostí mezi pracovníky organizačního střediska. Zatímco docházkový systém ANeT-Time umožňuje uživatelům zpracovávat data získaná z docházkových terminálů, systém  ANeT-Plan je nástroj na plánování lidských zdrojů a docházky. Oba systémy jsou navzájem propojené, změna v ANeT-Plan se tak projeví v aplikaci ANeT-Time a naopak.

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.