1. Společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. a ANeT Slovakia, s.r.o. mají sestaveny bezpečnostní politiky platné pro zaměstnance a externí subjekty. Tyto politiky jsou k dispozici na vyžádání u manažera integrovaného systému managementu kvality a informační bezpečnosti.
  2. Podezření na porušení informační bezpečnosti je každý povinen zaslat na e-mail: security@anet.eu.
  3. Informace zpracovávané společnostmi ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. a ANeT Slovakia, s.r.o podléhají klasifikačnímu schématu (veřejné, interní a s omezeným přístupem) a jsou označovány dle stanovených pravidel.
  4. Přístup k informacím v elektronické a fyzické podobě je řízen v souladu s politikou přístupu a politikou správy hesel.
  5. Společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. a ANeT Slovakia, s.r.o dbají na dodržování legislativních předpisů v oblasti informační bezpečnosti, včetně ochrany osobních údajů a práv duševního vlastnictví.
  6. Vybavení pro zpracování informací je chráněno a pravidelně servisováno, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům.
  7. Společnostmi vyvíjené softwarové produkty splňují bezpečnostní opatření požadovaná ISO/IEC 27002.
  8. Softwarové vybavení je používáno v souladu s licenčními politikami dodavatelů a je pravidelně aktualizováno.
  9. Interní síť a síťové služby jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem pomocí vhodných bezpečnostních prvků. Pro přenos informací jsou využívány bezpečné komunikační kanály.
  10. Požadavky na informační bezpečnost jsou v potřebné míře přenášeny na dodavatele a komunikovány s nimi.