ANeT_Guard_100x100Systém kontroly vstupu ANeT-Guard umožňuje spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob prostřednictvím snímačů-terminálů a přístupových mechanismů (turniket, závora). Pomocí tohoto systému chráníte hmotný i nehmotný majetek firmy, získáváte přehled o pohybu pracovníků po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným firemním informacím.

splash_anet-guard


Popis systému ANeT-Guard

Mapy

Aplikace ANeT-Guard 12 obsahuje systém interaktivních map, které umožňují aktivní práci uživatele přímo na grafickém mapovém podkladu. Lze zde vytvářet hierarchii map, vkládat a rozmisťovat grafické prvky zastupující připojené hardwarové komponenty (např. jednotky UNI-CONTROL, ANeT-APAS, terminály, kamery atd.) Do map lze vkládat uživatelské grafické prvky (např. popisky, informační ikony atd.) Lze provádět přímou editaci oprávnění z prostředí mapy, zobrazovat zde alarmy apod.

Guard-mapy

Přístupové modely

Můžeme definovat neomezený počet přístupových modelů (povolení či zákaz přístupu v závislosti na čase a místě) s přesností na 1 minutu pro skupiny či jednotlivce. Je možné přiřazení modelů přístupu osobám a snímačům. Můžeme definovat přístupové role (vazba mezi terminály, zónami a přístupovým modelem).

Guard-modely

Zóny

Podobně jako je možné přiřazovat osoby do středisek, je možné provést totéž se zařízeními a sdružovat je do tzv. zón. Tyto zóny mohou ušetřit hodně práce při administraci – můžete například osobám přiřazovat přístupová práva na celou skupinu zařízení v zóně. V praxi je vhodné vytvářet zóny tak, aby odpovídaly svému fyzickému umístění, jako například sklad, montovna, svařovna apod. Dále pak můžeme pracovat přímo se zónami, tedy vstup do zóny, opuštění zóny a podobně. Zóny lze využít také pro funkci Antipassbacku (funkce slouží pro prevenci předávání karet či jiných identifikačních médií mezi zaměstnanci).

Guard-zóny

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o přístupovém systému ANeT-Guard, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mailové adrese obchod@anet.eu, nebo na telefonním čísle +420 513 035 537.