ANeT_Menu_100x100Stravovací systémy nahrazují všechny doposud užívané způsoby prodeje a výdeje jídel a doplňkového sortimentu, např.: restaurační systém, objednávkový systém, kombinovaný systém, kantýnský nebo bufetový prodej. K čemu slouží stravovací systém ANeT-Menu? V systému ANeT-Menu lze platby za jídlo a doplňkový sortiment realizovat bezhotovostně na základě personifikace libovolným identifikačním médiem (magnetická karta, bezkontaktní čipová karta apod.), například odečtem ze stravovacího účtu, srážkou ze mzdy, bankovním převodem a nebo platbou v hotovosti.

splash_anet-menu


Popis systému ANeT-Menu

Objednávání jídel

Strávníci mohou pro objednávání jídel na následující den i na více dní dopředu využívat objednávkový terminál s dotykovou obrazovkou. Lze nastavit až sedm různých výdejních míst. Rozložení obrazovky lze snadno měnit a měnit lze i barevné nastavení. Objednávky může strávník měnit nebo rušit až do nastaveného termínu uzávěrek objednávek. K dispozici je též tzv. burza jídel, která umožňuje nabídnout k odkoupení již objednané jídlo jiným strávníkům i po uzávěrce objednávek.

objednavkovy-tablet

Webové rozhraní

Pomocí webového rozhraní může být každému strávníkovi umožněno objednávání jídel ze svého zařízení, pomocí webového prohlížeče. Součástí webového rozhraní je například Burza jídel, Náhled transakcí, Zobrazení aktuálního stavu konta a další funkce. Dále je zde možnost objednávání jídel na jiné výdejny. Jako administrátor systému můžete generovat jídelní lístky, provádět exporty sestav do různých formátů, spravovat přístup uživatelů a další. Webové rozhraní je možno využívat také na mobilních zařízeních, jelikož je web plně responzivní.

Menu_web

Výdej jídel

Výdej jídel probíhá s využitím výdejového terminálu, na kterém je po přečtení ID karty strávníka vypsáno, jaké jídlo má strávník připraveno k výdeji. Nerezový terminál je řešen tak aby odbavení strávníků bylo maximálně rychlé. Na jednom výdejovém terminálu je samozřejmě možné vydávat více různých jídel. Obsluha výdeje zpravidla odběr jídla potvrdí speciálním tlačítkem nebo pedálem. Je možné nastavit i časovou prodlevu mezi jednotlivými strávníky a výdej pak není nutné potvrzovat.

vydej_t

Zobrazení denní nabídky jídel na LCD panelech

Systém umožňuje přehledné zobrazení nabídky jídel na 50“ LCD panelu. Zobrazované položky, lze snadno měnit z hospodářského pracoviště. Mezi zobrazované strany, lze vložit reklamní fotografii nebo text. Způsob zobrazení položek nabídky je možné přizpůsobit požadavkům objednavatele systému.

anet-menu-lcd-panel

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o produktu ANeT-Menu, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mailové adrese obchod@anet.eu, nebo na telefonním čísle +420 513 035 537.