ANeT_Menu_100x100Stravovací systémy nahrazují všechny doposud užívané způsoby prodeje a výdeje jídel a doplňkového sortimentu, např.: restaurační systém, objednávkový systém, kombinovaný systém, kantýnský nebo bufetový prodej. K čemu slouží stravovací systém ANeT-Menu? V systému ANeT-Menu lze platby za jídlo a doplňkový sortiment realizovat bezhotovostně na základě personifikace libovolným identifikačním médiem (magnetická karta, bezkontaktní čipová karta apod.), například odečtem ze stravovacího účtu, srážkou ze mzdy, bankovním převodem a nebo platbou v hotovosti.

splash_anet-menu

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.