Vedení společností ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. a ANeT Slovakia, s.r.o. ve spolupráci s představitelem vedení pro ISM a manažerem ISM formulovali Politiku kvality a informační bezpečnosti v následující podobě:

  • Otevřeně komunikovat a seriózně jednat se všemi zainteresovanými stranami společností, zejména pak zákazníky, pracovníky, partnery a dodavateli společnosti, s cílem vytvořit a udržovat dlouhodobé, oboustranně výhodné vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.
  • Plně porozumět a pochopit očekávání zákazníků vždy s cílem maximálního možného naplnění jejich požadavků v kontextu jejich reálné spokojenosti ale i zdrojů a možností společností.
  • Zajistit trvalý a systematický rozvoj pracovníků společností, zlepšování podmínek jejich práce a podpory jejich iniciativ.
  • Neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu dle norem ISO 9001 a ISO/IEC 27001 v aktuálním znění.
  • Zavedení a dodržování bezpečnostních politik ve vztahu k důvěrnostem zpracovávaných informací.
  • Dodržovat platné požadavky týkající se informační bezpečnosti.
  • Důsledně přidělovat odpovědnosti za řízení informační bezpečnosti v jednotlivých oblastech a řešení možných výjimek.