Certifikace systému řízení kvality dle normy ISO 9001

ISO-CZ-2024

Firmě ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. byl udělen certifikát firmou TÜV SÜD Czech.

Tento certifikát osvědčuje, že organizace zavedla a používá systém řízení kvality, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009 pro následující obory činností:

Vývoj, výroba, prodej, instalace a servis identifikačních systémů.

Systém řízení kvality v naší společnosti byl vybudován s firmou MBK Consulting, s.r.o. v roce 2003 a jsou prováděny pravidelné recertifikace.

 

Certifikát NBÚ

Certifikát, který potvrzuje ověření a schválení způsobilosti technických prostředku hardwarové řady ANeT-UNI pro použití k ochraně utajovaných skutečností 2-4. Hodnocení se provádí především na základě bezpečnostní politiky informačního systému, sady testů bezpečnosti informačního systému, bezpečnostní provozní dokumentace informačního systému a popisu bezpečnosti vývojového prostředí.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydané firmou ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., Královopolská 139, Brno.