Servisní smlouva NOVĚ

ervisní smlouva
Pro zlepšení uživatelského komfortu a rozšíření poskytovaných služeb nabízíme všem zákazníkům uzavření tzv. servisní smlouvy, která zajišťuje plnou celoroční podporu našich softwarových i hardwarových produktů.

 • Servisní smlouva vás do velké míry zbaví starostí a obav před možnou havárií, umožní vám plně se soustředit na vaši práci.
 • Závady jsou odstraňovány dříve, než vznikne celková havárie systému.
 • Náklady, škody a časové ztráty jsou minimalizovány.
 • Klienti s uzavřenou servisní smlouvou mají v případě nahlášení závady nejvyšší časovou prioritu.

NOVÉ typy servisních smluv jsou koncipovány tak, aby mohly poskytnout zákazníkovi ten typ servisních služeb a podpory, který je v souladu s jeho potřebami a očekáváním. Můžete si zvolit mezi dvěma typy servisu software a dvěma typy poskytování servisu, údržby a oprav hardware.

Servis software SW 5×8

 • Servisní pohotovost: v pracovní dny (tj. pondělí až pátek s výjimkou svátků) od 9:00 do 17:00 hod.
 • Zahájení řešení: do 4 hodin od nahlášení požadavku
 • Vzdálená správa: 2 hodiny čtvrtletně

Servis software SW 7×14

 • Servisní pohotovost: všechny dny včetně sobot a nedělí s výjimkou státních svátků a dnů 24.12., 25.12, 26.12, 31.12, 1.1. a pondělí velikonoční od 8:00 do 22:00 hod.
 • Zahájení řešení: do 2 hodin od nahlášení požadavku
 • Vzdálená správa: 2 hodiny čtvrtletně

Servisní pohotovost. V době servisní pohotovosti je pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou zajištěna poradenská služba prostřednictvím stálé služby na určeném telefonním čísle a dále poskytování vzdálené správy v rozsahu dle typu smlouvy.

Pravidelný update software. Zákazníkům je poskytována licence na užívání aktuální subverze (build) té části programového vybavení systému ANeT a té primární verze, kterou mají oprávnění užívat.

Servis hardware HW 5

 • Servisní pohotovost: 9:00-17:00 hod. 8 hodin denně, 5 dní v týdnu (Po-Pá).
 • Zahájení řešení: do následujících dvou pracovních dnů, při ohlášení incidentu do 10:00 dopoledne.

Servis hardware HW 7

 • Servisní pohotovost: 8:00-22:00 hod. 14 hodin denně, 7 dní v týdnu (Po-Ne).
 • Zahájení řešení: do následujícího dne, při ohlášení incidentu do 10:00 dopoledne.

Provedení servisních prací na vlastním systému v místě instalace tohoto systému (přímo u zákazníka).

Oprava či výměna zařízení za nové zařízení je provedena bez nároku na úhradu jak materiálu, tak práce a souvisejících cestovních nákladů.

Při výměně vadných zařízení nebo jejich částí přecházejí provedenou výměnou tato vyměněná vadná zařízení nebo jejich části do vlastnictví poskytovatele.

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální servisní smlouvy, kontaktujte nás prosím pro podrobnější informace a kalkulaci kvartálního servisního poplatku na info@anet.eu.