Certifikát NBÚ pro systém ANeT-Guard

Dne 17. 12. 2002 byl vydán Národním bezpečnostním úřadem certifikát, který potvrzuje ověření a schválení způsobilosti systému kontroly vstupu ANeT-Guard pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení “přísně tajné”. Tento certifikát je důkazem toho, že společnost splňuje požadavky na bezpečnost informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi a požadavky v oblasti počítačové bezpečnosti. Hodnocení se provádí především na základě bezpečnostní politiky informačního systému, sady testů bezpečnosti informačního systému, bezpečnostní provozní dokumentace informačního systému a popisu bezpečnosti vývojového prostředí.

news-nbu_small1