Novinky

Dne 17. 12. 2002 byl vydán Národním bezpečnostním úřadem certifikát, který potvrzuje ověření a schválení způsobilosti systému kontroly vstupu ANeT-Guard pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení “přísně tajné”. Tento certifiká...