ANeT_Plan_100x100Nie ste si istí, či máte správne pokrytie vašej prevádzky? Vyhotovujete prácne papierové plachty – excelovské tabuľky na rozplánovanie služieb? Potrebujete pružne prispôsobiť plánovanie ľudí v nadväznosti na stále sa meniace podmienky, pri ktorých naviac musíte neustále kontrolovať dodržiavanie Zákonníka práce? Musíte neustále kontrolovať, či ste pre všetky oddelenia naplánovali potrebný počet pracovníkov na zmenu?

Prínosy systému ANeT-Plan:

 • zjednodušuje, zefektívňuje a úplne digitalizuje plánovanie ľudských zdrojov,
 • je integrovaný do prostredia dochádzkového systému ANeT-WebTime12,
 • kompaktné plánovanie zmien s ohľadom na požadovaný počet pracovníkov na zmenách podľa príslušnej odbornosti či kategórie,
 • možnosť importovať či exportovať požadovanú obsadenosť pre jednotlivé zmeny,
 • ľahké kopírovanie zmien z minulosti do budúcnosti,
 • kontroluje dodržiavanie Zákonníka práce,
 • získanie komplexného pokrytia agendy plánovanie ľudských zdrojov,
 • zaistenie optimálnej prevádzky s ohľadom na plánované dovolenky, nedostupnosti atď.,
 • možnosť sledovania plánovaných a skutočných personálnych nákladov na jednotlivých úsekoch,
 • Paperless – značné zníženie spotreby papiera vo Vašej spoločnosti,
 • zníženie personálnych nákladov,
 • pružné prispôsobenie pracovnej doby zamestnancom novým ekonomickým podmienkam,
 • umožňuje automatické plánovanie podľa stratégie firmy.

Pokiaľ by ste mali záujem dozvedieť sa viac o dochádzkovom systéme ANeT-Plan, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie na e-mailovej adrese info@anet-trencin.sk, alebo na telefónnom čísle +421 32 6400 939.