ANeT_Guard_100x100Nie ste si istí, či máte správne pokrytie Vašich smien? Vypracovávate časovo náročné papierové plachty – excelovské tabuľky na rozpisy smien ? Potrebujete prispôsobiť obsadenosť smien v dobe sviatkov, dovoleniek alebo pri výkyvoch trhu ? Dodržujete pri plánovaní zmien zamestnancom zákonník práce ?

Prínosy systému ANeT-Plan:

• zjednodušuje a optimalizuje plánovanie ľudských zdrojov
• umožňuje automatické plánovanie podľa stratégie firmy
• kontroluje dodržiavanie zákonníku práce
• je prepojený s dochádzkovým systémom ANeT-Time
• získate komplexné pokrytie agendy plánovania ľudských zdrojov
• umožňuje plánovanie zmien s ohľadom na sezónne výkyvy – vianoce, dovolenky
• zaistí optimálnu obsadenosť zmien v čase dovoleniek
• umožňuje sledovanie plánovaných a skutočných personálnych nákladov na jednotlivých strediskách
• jednoduchý náhľad na rozmiestnenie zmien zamestnancov v jednotlivých dňoch v minulosti i budúcnosti
• zníženie nákladov na personál
• pružné prispôsobenie pracovnej doby zamestnancov novým ekonomickým podmienkam

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.