ANeT_Guard_100x100

Systém ANeT-Plan je možné nasadiť ako modul. Podľa potrieb Vašej organizácie je možné pracovať buď priamo s klasickými mesačnými plánmi, alebo s ročným plánom ako s rámcom a od neho odvodzovať operatívne (mesačné plány). Je možné plánovať manuálne, alebo pomocou plánovacieho automatu.

Mesačný plán

Najdôležitejšia časť aplikácie. Je to okno, v ktorom je na jednom mieste možné osobám v stredisku plánovať smeny, pohotovosti, a absencie. Taktiež je možné uskutočniť kontrolu naplnenia fondu pracovnej doby a dodržiavanie zákonníku práce. Zároveň je možné sledovať reálne priechody z aplikácie ANeT-Time. Bežný užívateľ – plánovač pracuje práve s týmto oknom. Každý pracovník má vyhradené 4 riadky, môže mať tak súčasne naplánovanú zmenu, absenciu, pohotovosť a ročný plán. Veľmi jednoduché je prepínanie medzi mesačnými a týždennými pohľadmi, medzi zobrazením jednoduchým, alebo s veľkým množstvom podrobných údajov. Zároveň v tomto okne pri plánovaní môžete vidieť všetky dôležité informácie z dochádzkového systému, ako je fond, saldo, zostatok dní dovolenky a ďalšie.

anet-plan1

Automatické plánovanie

Vďaka automatickému plánovaniu program umožňuje komplexné plánovanie smien, absencií a pohotovostí v organizačnom stredisku. Úlohou automatického plánovania je prideliť všetky smeny z dennej masky pracovníkom tak, aby boli dodržané podmienky nastavené v stratégii plánovania. Automat môžete opakovane spúšťať, kontrolovať jeho výsledky a nastavovať definované stratégie a plánovacie obdobie, na ktoré chcete automatické plánovanie aplikovať. Stratégie, teda podmienky pre plánovanie môžete definovať a taktiež stanovovať priority, ako má automat k jednotlivým podmienkam prihliadať.

anet-plan-automat_350

Maska zmien

V okne je zobrazená tzv. denná maska. Vždy je dodržaná synchronizácia zmien dennej masky a naplánovaných zmien, takže každej obsadenej zmene dennej masky zodpovedá naplánovaná zmena. Každá zmena dennej masky je priradená k nákladovému stredisku, kategórii, má stanovený hodinový začiatok a koniec a tiež stav – obsadená, neobsadená. Pokiaľ je na plánovaný deň pridelená obecná maska, pomocou nej sa zmeny vložia do dennej masky a zosynchronizujú sa s tými, ktoré sú aktuálne naplánované.

anet-plan-maska-smen

Obsadenosť zmien

Okno obsahuje grafy plánu a grafy skutočnosti, ktoré znázorňujú počty pracovníkov na zmene v priebehu dňa v určitej kategórii. Grafy sú zoskupené podľa nákladových stredisiek a kategórií. Graf sa generuje zo zmien s prideleným pracovníkom (obsadená zmena) dennej masky pri každej ich zmene. Pravítko ukazuje časové rozmedzie od polnoci do ôsmej hodiny nasledujúceho dňa. Čísla na pravej strane udávajú celkový počet pracovníkov na zmene.

anet-plan-obsazenost-smen

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.