ANeT_Menu_100x100

Potrebujete zrýchliť prevádzku pri platbách vo vašej kantíne?
Chcete dať Vaším klientom možnosť objednávok cez internet?

 

Systém ANeT-Menu Vám umožní:

 • zvýšenie tržieb
 • kontrolu nákladov
 • komplexné riešenie automatizácie prevádzky stravovania
 • získať otvorený systém s možnosťou exportu/importu dát do/z iných informačných systémov
 • variabilitu a konfigurovatelnosť
 • evidenciu stravníkov
 • zaradenie stravníka do organizácie, strediska, do príslušnej účtárne
 • priradenie príslušnej dotačnej kategórie stravníkovi
 • tvorbu cenníkov a jedálnych lístkov
 • uzávierky a tvorbu prehľadných zostáv
 • nastavenie systému a prispôsobenie systému požiadavkám zákazníka
 • intuitívne ovládanie a jednoduchý spôsob obsluhy

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.