Životní cyklus produktové řady ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime 12

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime 12 přešel v prosinci 2022 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Time 12 a ANeT-WebTime 12
Ukončení rozvoje produktu 07/2022
Ukončení prodeje 10/2022
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2025
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2026
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2026

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Time 11

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Time 11 přešel v prosinci 2017 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Time 11
Ukončení rozvoje produktu 07/2016
Ukončení prodeje 12/2017
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2020
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2021
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2021

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Web Time 11

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Web Time 11 přešel v prosinci 2017 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Web Time 11
Ukončení rozvoje produktu 07/2016
Ukončení prodeje 12/2017
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2020
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2021
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2021

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Guard 10

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Guard 10  přešel v lednu 2015 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Guard 10
Ukončení rozvoje produktu 10/2014
Ukončení prodeje 01/2015
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2017
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2018
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2018

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Time 10

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Time 10  přešel v lednu 2015 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Time 10
Ukončení rozvoje produktu 10/2014
Ukončení prodeje 01/2015
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2017
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2018
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2018

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Web Time 10

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktu ANeT-Web Time 10  přešel v lednu 2015 do fáze “Ukončení prodeje”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus ANeT-Web Time 10
Ukončení rozvoje produktu 10/2014
Ukončení prodeje 01/2015
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 12/2015
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2016
Ukončení konzultační podpory aplikace 12/2016

 

Životní cyklus produktové řady ANeT-Guard 9

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktové řady ANeT-Guard 9, tedy ANeT-Guard 9.0, ANeT-Guard 9.5  přešel v červnu 2015 do fáze “Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus Produktová řada ANeT-Guard 9
Ukončení rozvoje produktu 06/2013
Ukončení prodeje 12/2013
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 06/2014
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 06/2015
Ukončení konzultační podpory aplikace 06/2016

 

Životní cyklus produktové řady ANeT 8

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že životní cyklus produktové řady ANeT 8, tedy ANeT-Time 8, ANeT-Guard 8 a veškerých souvisejících modulů, přešel do fáze “Ukončení konzultační podpory aplikace”. Bližší informace jsou v následující tabulce.

Životní cyklus Produktová řada ANeT 8
Ukončení rozvoje produktu 06/2008
Ukončení prodeje 12/2008
Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických) 06/2012
Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb 12/2012
Ukončení konzultační podpory aplikace 06/2014

 

Definice termínů uvedených v tabulce životního cyklu produktů

Ukončení rozvoje produktu

Po tomto termínu nejsou do produktu přidávány nové rozšiřující vlastnosti, jsou zahrnuty pouze úpravydané legislativními změnami

Ukončení prodeje

Po tomto termínu již není možné uvedený produt zakoupit přes obchodní oddělení firmy AneT, ani přes síť autorizovaných prodejců.

Ukončení podpory na úrovni oprav chyb (vyjma kritických)

Po tomto termínu již nejsou opravovány chyby, které nemají kritický vliv na použití aplikace a neohrožují proces zpracování docházky. Jsou prováděny pouze opravy kritických chyb.

Ukončení podpory na úrovni oprav kritických chyb

Po tomto termínu již nejsou opravovány žádné chyby, které se v aplikaci vyskytnou.

Ukončení konzultační podpory aplikace

Po tomto termínu již není dostupná podpora uvedené aplikace na úrovni konzultací a nastavení.