ANeT_Guard_100x100Máte přehled o pohybu osob ve Vaší firmě? Potřebujete, aby přístup do některých zón byl pouze v určitý čas a jen určitými osobami? Potřebujete večer zpřísnit vstup do objektu kromě identifikace kartou ještě zadáním PINu? Už se někdo nepovolaný pokoušel vstoupit do důvěrných prostor? Chcete poslat e-mail, pokud by se někdo pokusil vstoupit do jemu neurčených prostor? Jsou vaše prostory v běžné pracovní době veřejně přístupné, ale později potřebujete, aby mohla vstoupit jen osoby s vyšším oprávněním ?

ANeT-Guard Vám zabezpečí:

 • Jednoduchou správu databáze osob, návaznost na systémy ANeT
 • Možnost definování uživatelských typů karet se speciální funkcí např. Karta pro trvalé zablokování/odblokování dveří, karta Master/Slave, karta Tandem…
 • Možnost přiřazení více karet jedné osobě, přičemž každá karta může být různě definovaného typu.
 • Možnost přiřazení PIN kódu každé osobě pro zvýšení bezpečnosti.
 • Možnost definování uživatelských typů zařízení a tím napojení na externí systémy (ovládání EZS, požárních spínač, poplachový spínač).
 • Možnost vícenásobného použití zařízení pro obsluhu různých přístupových míst (jeden vstupní snímač ovládá více dveří, jedna signalizace alarmu signalizuje nekorektní události pro několik přístupových míst)
 • Možnost definice přístupových zón, včetně definice vnořených zón, což jednak umožňuje zvýšení bezpečnosti a zároveň slouží uživateli ke zjednodušení definice konfigurace systému.
 • Možnost definice přístupových modelů s přesností na minutu, které může uživatel využívat k nastavení přístupových práv osob a nebo např. k nastaveni intervalů automatického odblokování dveří, či možnosti využívat odchodové tlačítko.
 • Možnost definice přístupových rolí, které mohu přiřadit organizačnímu středisku, resp přímo konkrétní osobě.
 • V rámci definice role mohu tvořit vazby jak mezi časovým modelem přístupu a přístupovým snímačem, tak i mezi časovým modelem přístupu a definovanou zónou.
 • Při definici přístupových práv jsou děděna nastavená přístupová práva střediska pro všechna podstřediska a všechny osoby náležící do daného střediska.
 • Lze definovat výjimky proti definovaným právům, a to jak přidáním práv, tak i zakázáním přístupu.
 • Jednoduché sledování a filtrování událostí systému,
 • Sledování přítomnosti
 • Sledování posledních průchodů během definovaného času (např během poslední hodiny)
 • Možnost grafického popisu rozmístění přístupových míst včetně přiřazených zařízení a jejich parametrů.
 • Sledování průchodů přes zámky na základě zaznamenaných údajů lze trasovat průchody a kontrolovat přítomnost vybraných osob v zadaném časovém intervalu pro konkrétní zónu.
 • Systém antipassback pro hlídání opakovaných vstupů v jedné zóně (na každý vstup musí být i výstup).
 • Lze sledovat okamžitý stav systému (pokus o neoprávněný nebo násilný vstup, ). Při mimořádných událostech (požár, zloděj v objektu, ) lze systém uvést do stavu FREE (trvale otevřeno) nebo BLOCKED (trvale zavřeno).

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o přístupovém systému ANeT-Guard, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mailové adrese obchod@anet.eu, nebo na telefonním čísle +420 513 035 537.