ANeT_Plan_100x100Nejste si jisti, jestli máte správné pokrytí vašeho provozu? Vyhotovujete pracně papírové plachty – excelovské tabulky na rozplánování služeb? Potřebujete pružně přizpůsobit plánování lidí podle vánoc, dovolených nebo výkyvů trhu? Dodržujete při plánování zákoník práce?

Přínosy systému ANeT-Plan:

 • zjednodušuje a optimalizuje plánování lidských zdrojů
 • umožňuje automatické plánování dle strategie firmy
 • kontroluje dodržení zákoníku práce
 • je propojen s docházkovým systémem ANeT-Time
 • získání komplexního pokrytí agendy plánování lidských zdrojů
 • lze naplánovat jakékoliv směny s ohledem na sezónní výkyvy – vánoce, dovolené
 • zajištění optimálního provozu o dovolených
 • možnost sledování plánovaných a skutečných personálních nákladů na jednotlivých úsecích
 • jednoduché nahlédnutí na nasazení zaměstnanců v jednotlivých dnech v minulosti i budoucnosti
 • snížení personálních nákladů
 • pružné přizpůsobení pracovní doby zaměstnanců novým ekonomickým podmínkám

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.