ANeT_Plan_100x100Nejste si jisti, jestli máte správné pokrytí vašeho provozu? Vyhotovujete pracně papírové plachty – excelovské tabulky na rozplánování služeb? Potřebujete pružně přizpůsobit plánování lidí v návaznosti na stále měnící se podmínky, při kterých navíc musíte neustále kontrolovat dodržování Zákoníku práce? Musíte neustále kontrolovat, zda-li jste pro všechna oddělení naplánovali potřebný počet pracovníků na směnu?

Přínosy systému ANeT-Plan:

 • zjednodušuje, zefektivňuje a zcela digitalizuje plánování lidských zdrojů
 • je integrován do prostředí docházkového systému ANeT-WebTime12
 • kompaktní plánování směn s ohledem na požadovaný počet pracovníků na směnách dle příslušné odbornosti či kategorie
 • možnost importovat či exportovat požadovanou obsazenost pro jednotlivé směny
 • snadné kopírování směn z minulosti do budoucnosti
 • kontroluje dodržení Zákoníku práce
 • získání komplexního pokrytí agendy plánování lidských zdrojů
 • zajištění optimálního provozu s ohledem na plánované dovolené, nedostupnosti etc.
 • možnost sledování plánovaných a skutečných personálních nákladů na jednotlivých úsecích
 • Paperless – značné snížení spotřeby papíru ve Vaší společnosti
 • snížení personálních nákladů
 • pružné přizpůsobení pracovní doby zaměstnanců novým ekonomickým podmínkám
 • umožňuje automatické plánování dle strategie firmy

Pokud byste měli zájem se dozvědět více o docházkovém systému ANeT-Plan, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na e-mailové adrese obchod@anet.eu, nebo na telefonním čísle +420 513 035 537.