ANeT_Plan_100x100Systém ANeT-Plan lze nasadit modulově. Dle potřeb Vaší organizace je možné pracovat buď přímo s klasickými měsíčními plány, nebo s ročním plánem jako s rámcem a od ročního odvozovat operativní (měsíční) plány. Je možnost plánovat manuálně, nebo pomocí plánovacího automatu. Další informace k systému ANeT-Plan jsou v katalogovém listu.

Měsíční plán

Nejdůležitější část aplikace. Je to okno, ve kterém je na jednom místě možné osobám ve středisku plánovat směny, pohotovosti a absence. Provádět kontrolu naplnění fondu pracovní doby a dodržování zákoníku práce. Zároveň je možno sledovat reálné průchody z aplikace ANeT-Time. Běžný uživatel – plánovač – pracuje právě v tomto oknu. Každý pracovník má vyhrazeny až 4 řádky, může mít tedy současně naplánovanou směnu, absenci, pohotovost i roční plán. Velmi jednoduše přepínáme mezi měsíčními či týdenními pohledy, mezi zobrazováním jednoduchým, nebo s velkým množstvím podrobných údajů. Zároveň máme při plánování v tomto okně k dispozici všechny důležité informace z docházkového systému, jako fond, saldo, zůstatek dovolené a podobně.

anet-plan1_350

Automatické plánování

Díky automatickému plánování program umožňuje komplexní plánování směn, absencí a pohotovostí v organizačním středisku. Úkolem automatického plánování je přidělit všechny směny z denní masky pracovníkům tak, aby byly dodrženy podmínky nastavené ve strategii plánování. Automat můžete opakovaně spouštět, prohlížet jeho výsledky a nastavovat definované strategie a plánovací období, na které chcete automatické plánování aplikovat. Strategie, tedy podmínky pro plánování můžete velice široce definovat a stanovovat priority, jak má automat k jednotlivým podmínkám přihlížet.

anet-plan-automat

Maska směn

V okně je zobrazena tzv.denní maska. Vždy je dodržena synchronizace směn denní masky a plánovaných směn, tedy každé obsazené směně denní masky odpovídá naplánovaná směna. Každá směna denní masky je přiřazena k nákladovému středisku, kategorii, má stanoven hodinový počátek a konec a také má stav – obsazena, neobsazena. Pokud je na plánovaný den přidělena obecná maska, pomocí její směny se vloží do denní masky a zesynchronizují se s těmi aktuálně naplánovanými.

anet-plan-maska-smen

Obsazenost směn

Okno obsahuje grafy plánu a grafy skutečnosti, které znázorňují počty pracovníků na směně během dne v určité kategorii. Grafy jsou seskupeny podle nákladových středisek a kategorií. Graf se generuje ze směn s přiděleným pracovníkem (obsazená směna) denní masky při každé jejich změně. Pravítko ukazuje časové rozmezí od půlnoci do osmi hodin následujícího dne. Čísla po pravé straně udávají celkový počet pracovníků na směně.

anet-plan-obsazenost-smen