ANeT_Guard_100x100Stejně jako ostatní systémy ANeT, je i systém ANeT-Guard založen na jednoznačné identifikaci osob pomocí bezkontaktních  čipových karet. Na základě načtení vnitřního kódu čipové karty příslušným terminálem je, bez ohledu na práva držitele karty, vždy proveden záznam o této události do systému s potřebnými parametry (místo, čas, …). Poté je na základě těchto uložených údajů ověřováno – v časových, topologických a dalších souvislostech – oprávnění držitele karty k povolení průchodu či vstupu do monitorované zóny. ANeT-Guard může kromě řízení konkrétních přístupových mechanismů iniciovat také činnost jiných bezpečnostních systémů (například spouštět alarm). Monitorovat prostor můžeme nad grafickou mapou objektu. Pokud potřebujeme mít k dispozici důležité informace okamžitě, můžeme využít notifikační službu. Další informace k systému ANeT-Guard jsou v katalogovém listu.

Mapy

Aplikace ANeT-Guard 10 obsahuje systém interaktivních map, které umožňují aktivní práci uživatele přímo na grafickém mapovém podkladu. Lze zde vytvářet hierarchii map, vkládat a rozmisťovat grafické prvky zastupující připojené hardwarové komponenty (např. jednotky UNI APAS, terminály, kamery atd.) Do map lze vkládat uživatelské grafické prvky (např. popisky, informační ikony atd.) Lze provádět přímou editaci oprávnění z prostředí mapy, zobrazovat zde alarmy apod.

anet-guard-mapy

Přístupové modely

Můžeme definovat neomezený počet přístupových modelů (povolení či zákaz přístupu v závislosti na čase a místě) s přesností na 1 minutu pro skupiny či jednotlivce. Je možné přiřazení modelů přístupu osobám a snímačům. Můžeme definovat přístupové role (vazba mezi terminály, zónami a přístupovým modelem).

anet-guard-modely

Zóny

Podobně jako je možné přiřazovat osoby do středisek, je možné provést totéž se zařízeními a sdružovat je do tzv. zón. Tyto zóny mohou ušetřit hodně práce při administraci – můžete například osobám přiřazovat přístupová práva na celou skupinu zařízení v zóně. V praxi je vhodné vytvářet zóny tak, aby odpovídaly svému fyzickému umístění, jako například sklad, montovna, svařovna apod. Dále pak můžeme pracovat přímo se zónami, tedy vstup do zóny, opuštění zóny a podobně.

anet-guard-zony

ANeT-Web Guard

Lehký klient přístupového systému. Tato manažerská nadstavba odpoví na veškeré obvyklé dotazy ohledně průchodů konkrétních osob či skupin danou zónou či zařízením. Systém umožňuje rozsáhlou filtraci a mnoho typů pohledů.  Například výpis událostí pro zařízení, osoby, střediska, přístupová místa a pro zadané období. Umožňuje i reporting.

anet-guard-web

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.