Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že využíváte služeb naší společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.,
IČ: 47916923, se sídlem Královopolská 3952/139,  612 00 Brno (dále jen „správce“). Vzhledem k tomu, že si správce přeje zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které mu neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vaší společností či s Vámi, a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce, dovoluje si správce požádat Vás o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu je čistě dobrovolné. Z jeho neudělení pro Vás neplynou žádné negativní důsledky a nic se pro Vás ve vztahu ke správci nemění. Správce pouze nebude moci využívat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto formuláři, ke kterým svůj souhlas neudělíte.

Správce si přeje využívat Vaše osobní údaje k následujícím účelům, ke kterým je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany:

  • zasílání pozvánek na akce pořádané správcem pro svoje zákazníky (např. zákaznická setkání …)
  • využití pro účely vlastního organizování výše uvedených akcí pro zákazníky (např. jmenné seznamy, startovací listiny, presenční listiny …)
  • pořizování fotodokumentace z průběhu výše uvedených akcí, tedy fotografie, na nichž můžete být zachyceni v rámci Vaší účasti na akci pořádané správcem a použití této fotodokumentace pro marketingové účely správce
  • zasílání obchodních sdělení o novém sortimentu nabízeném správcem
  • zasílání přání k svátku, narozeninám, Vánocům

Pokud si přejete souhlas udělit, zaškrtněte prosím příslušné políčko ve formuláři ze kterého jste tento dokument otevřeli. Tak udělíte souhlas společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. se zpracováním osobních údajů pro účely, které jsou vyznačeny výše. Pak je Správce v kontextu těchto účelů oprávněn Vás kontaktovat prostřednictvím pošty,  telefonu a e-mailu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat emailem na adrese gdpr.info@anet.eu.