ANeT_Menu_100x100Stravovací systém je řešen stavebnicově a dovoluje v budoucnu měnit konfiguraci a nastavení systému. Tímto způsobem lze např. měnit počty pokladen, objednávkových a výdejových míst, přejít z objednávkového systému na bezobjednávkový, nebo například měnit počty skladů a výrobních středisek.

Objednávání jídel

Strávníci mohou pro objednávání jídel na následující den i na více dní dopředu využívat objednávkový terminál s dotykovou obrazovkou. Lze nastavit až sedm různých výdejních míst. Rozložení obrazovky lze snadno měnit a měnit lze i barevné nastavení. Objednávky může strávník měnit nebo rušit až do nastaveného termínu uzávěrek objednávek. K dispozici je též tzv. burza jídel, která umožňuje nabídnout k odkoupení již objednané jídlo jiným strávníkům i po uzávěrce objednávek.

objednavkovy-tablet

Správa systémů přes internet

Pro jídelny, kam je jídlo dováženo, je možné s výhodou využít rozšíření systému o moduly umožňující realizovat funkce prováděné přes internet/intranet. Lze tak např. z centrály cateringové společnosti vzdáleně obsluhovat více výdejen. Jedná se o moduly jídelníčky a cyklické jídelníčky, registrace strávníků, sestavy dostupné přes internet (Přehledy, Tržby, Uzávěrka), hromadné objednávání.

web-male-systemy

Výdej jídel

Výdej jídel probíhá s využitím výdejového terminálu, na kterém je po přečtení ID karty strávníka vypsáno, jaké jídlo má strávník připraveno k výdeji. Terminál je řešen tak aby odbavení strávníků bylo maximálně rychlé. Na jednom výdejovém terminálu je samozřejmě možné vydávat více různých jídel. Obsluha výdeje zpravidla odběr jídla potvrdí speciálním tlačítkem nebo pedálem. Je možné nastavit i časovou prodlevu mezi jednotlivými strávníky a výdej pak není nutné potvrzovat.

vydajovy-terminal

Kantýnský prodej, pokladny

K objednávkovému systému je možné připojit pokladny, určené k prodeji neobjednaných jídel a kantýnského zboží. Pokladny mohou být konfigurovány s různým příslušenstvím (tiskárny účtenek, peněžní zásuvky, zákaznické displeje různého typu, klávesnice, dotykové obrazovky, ON-LINE připojené elektronické váhy, scannery čárových kódů, apod.). Na pokladnách lze prodávat jak za hotovost, tak i bezhotovostně s využitím ID karet strávníků nebo s využitím různých typů stravenek a voucherů.

pokladna

Zobrazení denní nabídky jídel na LCD panelech

Systém umožňuje přehledné zobrazení nabídky jídel na 50“ LCD panelu. Zobrazované položky, lze snadno měnit z hospodářského pracoviště. Mezi zobrazované strany, lze vložit reklamní fotografii nebo text. Způsob zobrazení položek nabídky je možné přizpůsobit požadavkům objednavatele systému.

anet-menu-lcd-panel

Ankety

K dispozici je anketní systém, který umožňuje vyhodnocovat názory strávníků na připravovaná jídla.

anketa