Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že využívate služby našej spoločnosti ANeT Slovakia s.r.o., IČO: 36310930, so sídlom Jilemnického 2, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“). Vzhľadom k tomu, že si správca praje spracovávať Vaše osobné údaje tiež pre účely, ktoré mu neukladá zákon, ktoré nevyplývajú zo žiadnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou či s Vami, a ktoré nie sú nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov správcu, dovoľuje si správca požiadať Vás o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Udelenie súhlasu je čisto dobrovoľné. Z jeho neudelenia pre Vás nevyplývajú žiadne negatívne dôsledky a nič sa pre Vás vo vzťahu ku správcovi nemení. Správca iba nebude môcť využívať Vaše osobné údaje pre účely uvedené v tomto formulári, ku ktorým svoj súhlas neudelíte.

Správca si praje využívať Vaše osobné údaje k nasledujúcim účelom, ku ktorým je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany:

  • zasielanie pozvánok na akcie organizované správcom pre svojich zákazníkov (napr. zákaznícke stretnutia…)
  • využitie pre účely vlastného organizovania vyššie uvedených akcií pre zákazníkov (napr. menné zoznamy, štartovacie listiny, prezenčné listiny…)
  • robenie fotodokumentácie z priebehu vyššie uvedených akcií, teda fotografie, na ktorých môžete byť zachytený v rámci Vašej účasti na akcii organizovanej správcom a použitie tejto fotodokumentácie pre marketingové účely správcu
  • zasielanie obchodných oznámení o novom sortimente ponúkanom správcom
  • zasielanie prianí k sviatku, narodeninám, Vianociam

Pokiaľ si prajete súhlas udeliť, zaškrtnite, prosím, príslušné políčko vo formulári z ktorého ste tento dokument otvorili. Tak udelíte súhlas spoločnosti ANeT Slovakia s.r.o. so spracovaním osobných údajov pre účely, ktoré sú vyznačené vyššie. Potom je správca v kontexte týchto účelov oprávnený Vás kontaktovať prostredníctvom pošty, telefónu a e-mailu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom na adrese gdpr.info@anet.eu.