ANeT_Menu_100x100Stravovací systém ANeT-Menu je jedálenský systém umožňujúci objednávanie a výdaj stravy v jedálňach, bufetoch a ďalších stravovacích zariadeniach. Umožňuje automatizáciu procesu výberu a objednania stravy z jedálneho lístka konkrétnym stravníkom a následne potom uskutočňuje riadenie a sledovanie výdaja stravy, evidenciu odberu jedla daným stravníkom a správu účtu dotyčného stravníka. Stravovací systém ANeT-Menu ponúka nasledovné moduly :

Objednávacie miesto

Objednávací touchscreenový terminál slúži k objednaniu jednej alternatívy jedla na nasledujúci deň. Stačí iba priložiť kartu. Objednávané jedlo je určené konfiguráciou systému. Snímač s klávesnicou slúži pre objednávanie a rušenie objednávok jedál na niekoľko dní vopred (až jeden mesiac) – po prihlásení priložením karty si užívateľ zvolí postupne dátum, druh jedla a alternatívu na klávesnici a opätovným priložením karty objednávku potvrdí. Snímač má ešte mnoho ďalších funkcií – napr. zrušenie objednávky, zabalenie jedla, burzu jedál, kontrolu stavu účtu užívateľa atď.

ANeT-Menu-7

Výdajové miesto

Slúži k výdaju objednaného jedla po priložení karty užívateľom. Zobrazovač v prípade platnej a ešte nevyzdvihnutej objednávky vydá zvukový signál a zobrazí alternatívu jedla, ktorú má obsluha jedálne vydať. Informačný displej taktiež zobrazuje informáciu o počte jedál, ktoré ešte je potrebné vydať. Obsluha sa tak lepšie orientuje o počte jedál, hlavne pred blížiacim sa ukončením výdaja.

ANeT-Menu-10

Pokladňa

Reštauračný – bezobjednávkový spôsob stravovania má vo veľkých stravovacích zariadeniach čoraz väčšiu popularitu. Modul pokladňa zabezpečí pre jedáleň všetky funkcie reštauračného typu, ale môže tiež slúžiť ako rozšírenie objednávkového systému pre predaj doplnkového sortimentu. Platby je možné uskutočniť bezhotovostne – kartou, alebo v hotovosti. Obsluha pre ovládanie pokladne používa klávesnicu, alebo dotykový displej.

ANeT-Menu-8

Internetové objednávanie

Modul Internet/Intranet poskytuje stravníkom možnosť komunikácie so stravovacím systémom priamo od pracovného stola. Umožňuje objednávať v rámci stanovených pravidiel, umožňuje meniť objednávky, zrušiť objednávky, ponúknuť svoje objednávky iným stravníkom pomocou burzy, získať prehľad o pohyboch na účte a poskytnúť individuálny prístup k aplikácii. Aplikácia je nastavená tak, aby čo najmenej zaťažovala klientský počítač.

ANeT-Menu-4

Nadstavbové programové moduly stravovacieho systému ANeT-Menu

Zrážky z miezd stravníkov, kontrola dotácií stravníkov, odoslanie e-mailu dodávateľovi a i.

ANeT-Menu-1

© 2021 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.