ANeT-Guard v SLOVAKOTEXe

Vážení priatelia,

news-stnnajnovšou akvizícou inštalovania systému kontroly vstupu ANeT-Guard je bizniscentrum SLOVAKOTEX, ktorého súčasťou je aj režim riadenia obsadenosti parkoviska.